Het Project

Complexmatig onderhoud aan 73 en 46 woningen te Boxmeer in opdracht van Woningcorporatie Mooiland te Grave.

Cluster 3090: 73 woningen te Boxmeer.

 • Jan van Goijenstraat
 • Jan van Scorelstraat
 • Jozef Israelsstraat
 • Pieter Brueghelstraat
 • Pieter Claeszstraat
 • Rembrandt van Rijnstraat.

De werkzaamheden bestaan hier globaal uit:

 • Controle veiligheid: uitbreiden meterkast en controle gasinstallatie
 • Opknappen badkamer, keuken en toilet
 • Aanbrengen mechanische ventilatie
 • Aanbrengen binnen-dakisolatie en vervangen dakramen
 • Installeren complete cv-installatie
 • Diverse saneringen asbest
 • Hemelwaterafvoeren vervangen, dakgoten schoonmaken en waar nodig herstellen
 • Schoorstenen opknappen
 • Na-isoleren van de spouwmuur
 • Voordeur en wc-raam voorzien van isolatieglas, inclusief het schilderwerk
 • Upgrade veilig hang- en sluitwerk.

Cluster 3091: 46 woningen Boxmeer.

 • Carel Fabritiusstraat
 • Hercules Seghersstraat
 • Jozef Israelsstraat
 • Pieter Brueghelstraat.

 

De werkzaamheden bestaan hier globaal uit:

 • Controle veiligheid: uitbreiden meterkast en controle gasinstallatie
 • Opknappen badkamer, keuken en toilet
 • Aanbrengen mechanische ventilatie
 • Aanbrengen binnen-dakisolatie en vervangen dakramen
 • Installeren complete cv-installatie
 • Diverse saneringen asbest
 • Hemelwaterafvoeren vervangen, dakgoten schoonmaken en waar nodig herstellen
 • Schoorstenen opknappen
 • Na-isoleren van de spouwmuur
 • Kunststof kozijnen, ramen en deuren compleet vervangen
 • Houten voordeur en wc-raam vervangen, kozijn handhaven
 • Schilderwerken